Blok rack ulgamy CNCHK-11 Köpük bloklary üçin awtomatiki saklaýyş ulgamy

Gysga düşündiriş:

Köpükden soň köpük bloklaryny saklamak, ýokary önümçilik mukdary üçin gap.

Semiarym awtomatiki ýa-da doly awtomatiki dolandyryş bilen elýeterli.

Customöriteleşdirilen saklaýyş ulgamlary.

● Köpükli çyzykly konweýerler

Ack Şypany bejermek

● Lift stol

● Awtomatiki dolandyryş ulgamy

Moving Göçürilýän bloklar üçin konweýerler


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Blok Rack ulgamy köpük öndürmekde möhüm rol oýnaýar.Köpük bloklaryny bejermek we saklamak, şeýle hem kesiş liniýasy ýaly indiki önümçilik prosesine geçirmek üçin ulanylýar.Şeýle hem geljekde täze hatar hatar goşup ulaldyp bolar.

“Turnkey” ýöriteleşdirilen blok rack ulgamy.

Aşakdaky ýaly konfigurasiýa gatnaşýan enjamlar

● Köpükli çyzykly konweýerler: Konweýer stollary, köpüklenen maşynyň çykyşyndan tä bejeriş meýdanyna çenli gurlar.

Uring Bejermek we saklamak üçin rack blokirläň.

● Lift tablisasy: Bloklary raflar we beýleki önümçilik amallarynyň arasynda geçirmek.

● Dolandyryş ulgamy: 2 MOD, Awtomat we ýarym awtomat.

● Beýleki konweýerler:

Beýleki konweýerler

1) Geçiriş tablisasy köpük okunyň ugrunda uzyn bloklary we 90degree-de gysga bloklary herekete getirip biler.Geçiriş tablisasy gysga bloklary önümçilik liniýasyndan çykarmak üçin ulanylar.

2) Tekerler we beýleki önümçilik prosesi arasynda bloklary herekete getirmek üçin rolikli konweýer we guşak konweýer.

Näme üçin bizi saýlamaly?

2003-nji ýyldan başlap, häzirki zaman CNC köpük kesmek enjamlaryny öndürmekde 20 ýyla golaý tejribämiz bar.27000 m² meýdany öz içine alýan oňat enjamlaşdyrylan zawodymyzdan peýdalanyp, CNC köpük kesiji maşyn, düşek önümçilik liniýasy, blok ýassygy we beýleki degişli konweýer ulgamy we enjamlary ýaly standart we ýöriteleşdirilen spesifikasiýalarda dürli köpük gaýtadan işleýän maşynlary üpjün edip bileris.Önümlerimiz özbaşdak ösdürilýär we öndürilýär we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerine we peýdaly model patentlerine eýe bolduk.Häzirki wagta çenli subut edilen hil we öndürijilik bilen köpük gaýtadan işleýän maşynlarymyz 52-den gowrak ýurtda we sebitde müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary