CNCHK-9.1 Dik üznüksiz pyçak köpük kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Cokary netijelilik bilen CNC köpük kesiji maşyn

CNCHK-9.1 üznüksiz pyçak kesýän maşyn, köpük kesiji maşynyň iň artykmaçlygy çalt tizlikdir.CNC köpük kesiji maşyn, durnukly we ygtybarly ulgamyň mutlak bahasyny kabul edýär.Awtomatiki köpük iýmitlendirmek we pyçagy awtomatiki sazlamak ýaly ýokary derejeli awtomatlaşdyrma netijesinde köpük ýasamak üçin dürli artykmaçlyklary döredýär, ölçeg takyklygyny ýokarlandyrmak, kesiş tizligini ýokarlandyrmak, kontur bölekleriniň yzygiderliligi, köpük tozanyny azaltmak.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Cokary netijelilik bilen CNC köpük kesiji maşyn

CNCHK-9.1 üznüksiz pyçak kesýän maşyn, köpük kesiji maşynyň iň artykmaçlygy çalt tizlikdir.CNC köpük kesiji maşyn, durnukly we ygtybarly ulgamyň mutlak bahasyny kabul edýär.Awtomatiki köpük iýmitlendirmek we pyçagy awtomatiki sazlamak ýaly ýokary derejeli awtomatlaşdyrma netijesinde köpük ýasamak üçin dürli artykmaçlyklary döredýär, ölçeg takyklygyny ýokarlandyrmak, kesiş tizligini ýokarlandyrmak, kontur bölekleriniň yzygiderliligi, köpük tozanyny azaltmak.

Öýjükli enjam we pyçak gollanmasy bilen enjamlaşdyrylan köpük kesiji maşyn, dürli materiallary kesmek üçin dişli pyçak ýa-da tekiz pyçak bilen takyklygy ýokarlandyrýar.

Köpük kesiji maşyn, köpük bloklary ýa-da listler üçin kontury kesmegi we kesmegi amala aşyryp biler.

Köplenç köpük kesýän maşyn, ýüklemek we düşürmek, iş wagtyny gysgaltmak we iş güýjüni tygşytlamak üçin göteriji stollar bilen işleýär.Bu köpük kesiji maşyn, kesel kesiş maşynyny we Wakuum enjamyny ýa-da Saglygy goraýyş CNC köpük kesýän beýleki maşynlary goşup, awtomatiki kesiş liniýasyna aňsat birikdirilip bilner, bu bolsa iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Köpük, örtülen material (mata bilen köpük ýaly), süýüm we ş.m. kesmekde ökde. Köpük kesiji maşyn köpük, düşek, mebel öndürmek, şeýle hem gaplamak pudagy üçin esasanam köp mukdarda işlemek üçin örän oňat çözgütdir.

Tehniki maglumatlar

Maks.Blok ölçegi

3000 * 2300mm

Maks.Boýy beklemek

1000mm, 1200mm

Pyçagyň ululygy

14770 * 3,5 * 0.6mm, 15150 * 3,5 * 0.6mm

Tizlik

Maks.60m / min

Takyklyk

± 1mm

Pyçagyň burulmagy

± 360 °

Öwürmek enjamy

Guruldy

Wariant

Rolik, Baffle, Lifting tablisasy

Üstünlik

Cutting Çalt kesiş tizligi.

The Döwrebap dolandyryş tehnologiýasy bilen ýönekeý iş.

Automationokary derejeli awtomatlaşdyrma: köpük bilen awtomatiki iýmitlenmek, pyçagy awtomatiki sazlamak we ş.m.

Break Arakesmeden soň kesmegi dowam etdirip biler.

System Ulgamyň mutlak bahasy, durnukly we ygtybarly.

Wear Az geýilýän bölekler.

Man Işçi güýjüni azaltmak.

Ust Tozasyz.

Aut Awtomatiki kesiş liniýasyna çenli kämilleşdirip bolýar.

Goýmalar

● Köpük ýasamak

Oph Düzedilen mebel

● Düşek

● Gaplamak

● Awtoulag

● Öý hojalygy

Materiallar

● Çeýe PU köpügi

● PE

● Poliester süýümi

Ated Örtülen material (mata bilen köpük ýaly)

● Köpük

Standart

Ie Pyçak gollanmasy kesmegiň takyklygyny ýokarlandyrýar.

● ZWCAD (köplenç ulanylýan klawiatura gysga ýollary, awtomatiki görnüş düzmek, kesiş ýoluny döretmek üçin bir düwme bilen bar)

Ing Bükülmäge we burulmaga has ýokary garşylygy bolan elektrik kabelleri

Automatic Awtomatiki taýdan ýiti enjam bilen, kesmegiň takyklygyny hem ýokarlandyryp biler.

Band Zolak pyçagyny arassalamak we sowatmak üçin üflemek funksiýasy bilen döredilen aşaky pyçak öwrüm enjamy

Görnüş

● Baffle (el bilen ýa-da awtomatiki)

Rol Rolik basyň

Ading adingüklemek we düşürmek üçin stol

● Giňeldiş tablisasy

Est Höwürtge programma üpjünçiligi

Hor Gorizontal dilimleýiş maşynyny goşup, kesiş setirine täzeläp bilersiňiz.

Nusgalar

Zawod sergisi


  • Öňki:
  • Indiki: