CNCHK-3 (Dik pyçak) Köpük bloklaryny we listlerini dikligine kesmek üçin CNC köpük kesiji

Gysga düşündiriş:

CNCHK-3 CNC köpük kesiji maşyn, gowy kesiş netijeleri üçin yrgyldadýan pyçagy kabul edýär, bu adaty köpük, ýadyň köpügi, HR köpügi we käbir lateks we rebond ýaly çeýe PU köpügini kesmek üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ikinji nesil köpük kesiji. köpük.Köpük gaýtadan işleýän maşyn, CNC konturyň kesilmegine, şeýle hem köpük tozany döretmezden bloklary ýa-da listleri kesmäge düşünýär.Ykjam gurluşyk we çeýeligi bilen köpük kesiji, ýokary takyklyk bilen kesmegi üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

CNCHK-3 CNC köpük kesiji maşyn, gowy kesiş netijeleri üçin yrgyldadýan pyçagy kabul edýär, bu adaty köpük, ýadyň köpügi, HR köpügi we käbir lateks we rebond ýaly çeýe PU köpügini kesmek üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ikinji nesil köpük kesiji. köpük.Köpük gaýtadan işleýän maşyn, CNC konturyň kesilmegine, şeýle hem köpük tozany döretmezden bloklary ýa-da listleri kesmäge düşünýär.Ykjam gurluşyk we çeýeligi bilen köpük kesiji, ýokary takyklyk bilen kesmegi üpjün edýär.

Dik köpük kesiji maşyn, köpük kesýän maşyn üçin gowy alternatiwadyr.CNC köpük kesiji, köpük, abzallaşdyrylan mebel we düşek önümçiliginde, şeýle hem gaplaýyş pudaklarynda ulanmak üçin amatlydyr.Cuttingokary kesiş takyklygy, tozansyz kesmek we iň ýokary material netijeliligi esasy artykmaçlyklardyr.

Enjam islege görä ýüklemek we düşürmek üçin uzaldyjy konweýer tablisalaryny görkezýär, şeýle hem iş wagtyny gysgaltmak we iş güýjüni tygşytlamak üçin kesiş liniýalaryna birleşdirilip bilner.

Tehniki maglumatlar

Maks.Blok ölçegi

3000 * 2200 * 1300mm

Pyçagyň ululygy

1630 * 3 * 0.6mm, diş görnüşli

Tizlik

0-6.3m / min

Takyklyk

± 0,5mm

Operasiýa ulgamy

Windows 7

Kompýuter

Senagat kompýuter

Rolleri basyň

Guruldy

Üstünlik

● Takyk kesmek.

Break Arakesmeden soň kesmegi dowam etdirip biler.

● -okary takyklyk gözegçilik ulgamy, pyçagyň döwülmezligi üçin hereketlendirijileriň doly sinhronlaşmagyny üpjün edýär.

● Servo gorag ulgamy guruldy.

Ust Tozasyz.

Long Uzak ömri bolan pyçak.

Goýmalar

● Köpük ýasamak

Oph Düzedilen mebel

● Düşek

● Gaplamak

● Awtoulag

● Öý hojalygy

Materiallar

U PU köpük

● Çydamly köpük

Ory Köpük

Lat Lateks köpügi

● Köpük

Standart

Serv Servo gorag enjamy

● Pyçagyň döwülmegi duýduryşy we pyçakdan goraýan enjam (pyçagyň hyzmat möhletiniň gowulaşmagyny üpjün edýän öz-özünden döredilen sero ýük kesgitleýiş ulgamy)

● Öz-özüni anyklaýyş ulgamy

● ZWCAD (köplenç ulanylýan klawiatura gysga ýollary, awtomatiki görnüş düzmek, kesiş ýoluny döretmek üçin bir düwme bilen bar)

Görnüş

Long Uzaldylan iş stoly

● Giňeldiş tablisasy

Est Höwürtge programma üpjünçiligi

Nusgalar


  • Öňki:
  • Indiki: