CNCHK-5 (goşa pyçak) Köpük bloklaryny we köpük listlerini kontur kesmek üçin keseligine we dik pyçakly CNC köpük kesiji

Gysga düşündiriş:

Gorizontal pyçak we dik pyçak bilen enjamlaşdyrylan CNC köpük kesiji maşyn (goşa pyçak)

CNC köpük kesiji maşyn, gowy kesiş netijeleri üçin yrgyldadýan pyçagy kabul edýär, bu adaty köpük, ýadyň köpügi, HR köpügi we käbir lateks we gaýtalanýan köpük ýaly çeýe PU köpügini kesmek üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ikinji nesil köpük kesiji.Bu köpük gaýtadan işleýän maşyn, köpük tozanyny döretmezden gorizontal we wertikal CNC kontur kesilmegini amala aşyrýar.Ykjam gurluşyk we çeýeligi bilen köpük kesiji, ýokary takyklyk bilen kesmegi üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Gorizontal pyçak we dik pyçak bilen enjamlaşdyrylan CNC köpük kesiji maşyn (goşa pyçak)

CNC köpük kesiji maşyn, gowy kesiş netijeleri üçin yrgyldadýan pyçagy kabul edýär, bu adaty köpük, ýadyň köpügi, HR köpügi we käbir lateks we gaýtalanýan köpük ýaly çeýe PU köpügini kesmek üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ikinji nesil köpük kesiji.Bu köpük gaýtadan işleýän maşyn, köpük tozanyny döretmezden gorizontal we wertikal CNC kontur kesilmegini amala aşyrýar.Ykjam gurluşyk we çeýeligi bilen köpük kesiji, ýokary takyklyk bilen kesmegi üpjün edýär.

CNCHK-5 CNC köpük kesiji maşyn, ýönekeý 3D kontur kesmek üçin ulanylýan goşmaça dik pyçak bilen CNCHK-2 esasynda işlenip düzüldi.Wertikal we keseligine konturyň kesilmegi köpük kesiji arkaly amala aşyrylyp bilner.1) Köpük kesiji maşyn ilki gorizontal pyçak bilen kontury kesip biler, soň bolsa bloklary başga bir kesiji maşyna geçirmezden kontur şekillerini gerekli uzynlyga kesip biler;2) Köpük kesiji maşyn ilki bilen gorizontal pyçak bilen keseligine dilimlemegi (bloklary kesmek üçin) edip biler, soň bolsa bloklary başga bir kesiji maşyna geçirmezden dik pyçak bilen gerekli kontur şekillerine kesip biler.

Cuttingokary kesiş takyklygy, tozansyz kesmek we ýönekeý işlemek sebäpli bu CNC köpük kesiji maşyn, mebel, düşek, awtoulag oturgyjy we ş.m. önümçiliginde ulanmak üçin amatlydyr. Bu iň meşhur model.

Enjam islege görä ýüklemek we düşürmek üçin uzaldyjy konweýer tablisalaryny görkezýär, şeýle hem iş wagtyny gysgaltmak we iş güýjüni tygşytlamak üçin kesiş liniýalaryna birleşdirilip bilner.

Tehniki maglumatlar

Maks.Blok ölçegi

3000 * 2200 * 1300mm

Pyçagyň ululygy

2500 * 3 * 0.6mm, 1630 * 3 * 0.6mm, diş görnüşli

Tizlik

0-6.3m / min

Takyklyk

± 0,5mm

Operasiýa ulgamy

Windows 7

Kompýuter

Senagat kompýuter

Rolik basyň

Guruldy

Üstünlik

● Takyk kesmek.

Break Arakesmeden soň kesmegi dowam etdirip biler.

● -okary takyklyk gözegçilik ulgamy, pyçagyň döwülmezligi üçin hereketlendirijileriň doly sinhronlaşmagyny üpjün edýär.

● Servo gorag ulgamy guruldy.

Ust Tozasyz.

Long Uzak ömri bolan pyçak.

Goýmalar

● Köpük ýasamak

Oph Düzedilen mebel

● Düşek

● Gaplamak

● Awtoulag

● Öý hojalygy

Materiallar

U PU köpük

● Çydamly köpük

Ory Köpük

Lat Lateks köpügi

● Köpük

Standart

Serv Servo gorag enjamy

● Pyçagyň döwülmegi duýduryşy we pyçakdan goraýan enjam (pyçagyň hyzmat möhletiniň gowulaşmagyny üpjün edýän öz-özünden döredilen sero ýük kesgitleýiş ulgamy)

● Öz-özüni anyklaýyş ulgamy

● ZWCAD (köplenç ulanylýan klawiatura gysga ýollary, awtomatiki görnüş düzmek, kesiş ýoluny döretmek üçin bir düwme bilen bar)

Görnüş

Long Uzaldylan iş stoly

● Giňeldiş tablisasy

Est Höwürtge programma üpjünçiligi

Nusgalar


  • Öňki:
  • Indiki: