CNCHK-2 (Gorizontal pyçak) CNC FOAM Gorizontal pyçak bilen kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Köpük bloklarynyň keseligine kontur kesmek üçin CNC köpük kesiji maşyn

CNC köpük kesiji maşyn, gowy kesiş netijeleri üçin yrgyldadýan pyçagy kabul edýär, bu adaty köpük, ýadyň köpügi, HR köpügi we käbir lateks we gaýtalanýan köpük ýaly çeýe PU köpügini kesmek üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ikinji nesil köpük kesiji.Köpük gaýtadan işleýän maşyn, köpük tozanyny döretmezden gorizontal CNC kontur kesilmegini amala aşyrýar.Ykjam gurluşyk we çeýeligi bilen köpük kesiji, ýokary takyklyk bilen kesmegi üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Köpük bloklarynyň keseligine kontur kesmek üçin CNC köpük kesiji maşyn

CNC köpük kesiji maşyn, gowy kesiş netijeleri üçin yrgyldadýan pyçagy kabul edýär, bu adaty köpük, ýadyň köpügi, HR köpügi we käbir lateks we gaýtalanýan köpük ýaly çeýe PU köpügini kesmek üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ikinji nesil köpük kesiji.Köpük gaýtadan işleýän maşyn, köpük tozanyny döretmezden gorizontal CNC kontur kesilmegini amala aşyrýar.Ykjam gurluşyk we çeýeligi bilen köpük kesiji, ýokary takyklyk bilen kesmegi üpjün edýär.

Gorizontal pyçak kesiji maşyn, köpük öndürmek, düşek öndürmek we mebel zawody üçin köpükli düşekleri, ýassyklary we mebel / diwany we ş.m. kesmäge gaty ökde.

Enjam islege görä ýüklemek we düşürmek üçin uzaldyjy konweýer tablisalaryny görkezýär, şeýle hem iş wagtyny gysgaltmak we iş güýjüni tygşytlamak üçin kesiş liniýalaryna birleşdirilip bilner.

Tehniki maglumatlar

Maks.Blok ölçegi

3000 * 2200 * 1300mm

Pyçagyň ululygy

2500 * 3 * 0.6mm, diş görnüşli

Tizlik

0-6.3m / min

Takyklyk

± 0,5mm

Operasiýa ulgamy

Windows 7

Kompýuter

Senagat kompýuter

Wariant

Rolleri basyň

Üstünlik

● Takyk kesmek.

Break Arakesmeden soň kesmegi dowam etdirip biler.

● -okary takyklyk gözegçilik ulgamy, pyçagyň döwülmezligi üçin hereketlendirijileriň doly sinhronlaşmagyny üpjün edýär.

● Servo gorag ulgamy guruldy.

Ust Tozasyz.

Long Uzak ömri bolan pyçak.

Goýmalar

● Köpük ýasamak

Oph Düzedilen mebel

● Düşek

● Gaplamak

● Awtoulag

● Öý hojalygy

Materiallar

U PU köpük

● Çydamly köpük

Ory Köpük

Lat Lateks köpügi

● Köpük

Standart

Serv Servo gorag enjamy

● Pyçagyň döwülmegi duýduryşy we pyçakdan goraýan enjam (pyçagyň hyzmat möhletiniň gowulaşmagyny üpjün edýän öz-özünden döredilen sero ýük kesgitleýiş ulgamy)

● Öz-özüni anyklaýyş ulgamy

● ZWCAD (köplenç ulanylýan klawiatura gysga ýollary, awtomatiki görnüş düzmek, kesiş ýoluny döretmek üçin bir düwme bilen bar)

Görnüş

Rol Rolik basyň

Long Uzaldylan iş stoly

● Giňeldiş tablisasy

Est Höwürtge programma üpjünçiligi

Nusgalar


  • Öňki:
  • Indiki: