CNCHK-4 (Aýlaw stoly) Köpük bloklarynyň keseligine kontur kesilmegi üçin CNC köpük kesiji

Gysga düşündiriş:

Gorizontal kontur üçin CNC köpük kesiji maşyn, aýlanýan öwrümli köpük bloklaryny kesmek

CNC köpük kesiji maşyn, gowy kesiş netijeleri üçin yrgyldadýan pyçagy kabul edýär, bu adaty köpük, ýadyň köpügi, HR köpügi we käbir lateks we gaýtalanýan köpük ýaly çeýe PU köpügini kesmek üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ikinji nesil köpük kesiji.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Gorizontal kontur üçin CNC köpük kesiji maşyn, aýlanýan öwrümli köpük bloklaryny kesmek

CNC köpük kesiji maşyn, gowy kesiş netijeleri üçin yrgyldadýan pyçagy kabul edýär, bu adaty köpük, ýadyň köpügi, HR köpügi we käbir lateks we gaýtalanýan köpük ýaly çeýe PU köpügini kesmek üçin kompaniýamyz tarapyndan döredilen ikinji nesil köpük kesiji.

Gorizontal CNC kontur kesiji, ýokary çeýeligi üpjün edýän, piramida, has çylşyrymly düşek, ýassyk we mebel kesmek ýaly täsirli görnüşde iki taraplaýyn köpükli kontur kesilmegine uýgunlaşyp, aýlanýan stol bilen bezelendir.Aýlanýan stoluň kömegi bilen taýýar önümleri köpük kesiji maşyndan köpük blokuny başga köpük kesiji ýerine geçirmezden göni kesip bolýar.

Köpük kesiji maşyn, iş wagtyny gysgaltmak we iş güýjüni tygşytlamak üçin bar bolan kesiş liniýasyna aňsat birleşdirilip bilinýän motorly konweýer kemer aýlanýan stoly aýratynlykda görkezýär.

Cuttingokarky kesiş takyklygy, tozansyz kesmek we ýönekeý işlemek sebäpli bu CNC köpük kesiji maşyn köpük, düşek we mebel we ş.m. önümçiliginde ulanmak üçin amatlydyr.

Tehniki maglumatlar

Maks.Blok ölçegi

2200 * 2200 * 1300mm

Pyçagyň ululygy

2400 * 3 * 0.6mm, diş görnüşli

Tizlik

0-6.3m / min

Takyklyk

± 0,5mm

Operasiýa ulgamy

Windows 7

Kompýuter

Senagat kompýuter

Wariant

Rolik we motorly öwrüm stoly basyň

Üstünlik

● Takyk kesmek.

Break Arakesmeden soň kesmegi dowam etdirip biler.

● -okary takyklyk gözegçilik ulgamy, pyçagyň döwülmezligi üçin hereketlendirijileriň doly sinhronlaşmagyny üpjün edýär.

● Servo gorag ulgamy guruldy.

Ust Tozasyz.

Long Uzak ömri bolan pyçak.

Goýmalar

● Köpük ýasamak

Oph Düzedilen mebel

● Düşek

● Gaplamak

● Awtoulag

● Öý hojalygy

Materiallar

U PU köpük

● Çydamly köpük

Ory Köpük

Lat Lateks köpügi

● Köpük

Standart

Serv Servo gorag enjamy

● Pyçagyň döwülmegi duýduryşy we pyçakdan goraýan enjam (pyçagyň hyzmat möhletiniň gowulaşmagyny üpjün edýän öz-özünden döredilen sero ýük kesgitleýiş ulgamy)

● Öz-özüni anyklaýyş ulgamy

● ZWCAD (köplenç ulanylýan klawiatura gysga ýollary, awtomatiki görnüş düzmek, kesiş ýoluny döretmek üçin bir düwme bilen bar)

Görnüş

3 3m uzynlykdaky köpükleri kesmek üçin uzaldylan iş stoly

Rol Rolik basyň

Ve Konweýer kemeri bilen motorly öwrüm stoly, ýüklemek we düşürmek aňsat

Est Höwürtge programma üpjünçiligi

Nusgalar

Zawod sergisi


  • Öňki:
  • Indiki: