Aýratyn önümler

 • Biz kimBiz kim

  Biz kim

  “Nantong Healthcare Machine Co., Ltd.” içerki bazardaky iň irki kompaniýalaryň biridir.
 • Biz näme edýärisBiz näme edýäris

  Biz näme edýäris

  CNC köpükli kontur kesijileri ösdürmäge we öndürmäge ünsi jemleýär.
 • ŞahadatnamalarŞahadatnamalar

  Şahadatnamalar

  Jemi 70 ygtyýarly patent aldyk, şol sanda 15 oýlap tapyş patenti ...
 • Näme üçin bizi saýlamaly?Näme üçin bizi saýlamaly?

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Köp köpük öndürijiler tarapyndan giňden ulanylýar, Hytaýda 20 ýyl töweregi satuw mukdary boýunça birinji ýerde durýar.

BIZ hakda

 • fasotri

Nantong Saglygy goraýyş enjamlary kärhanasy, içerki bazarda CNC köpükli kontur kesijilerini ösdürmäge we öndürmäge gönükdirilen iň irki kompaniýalardan biridir.2003-nji ýyldan başlap, häzirki zaman CNC köpük kesmek enjamlaryny öndürmekde 20 ýyla golaý tejribämiz bar.27000 m² meýdany öz içine alýan oňat enjamlaşdyrylan zawodymyzdan peýdalanyp, CNC köpük kesiji maşyn, düşek önümçilik liniýasy, blok ýassygy we beýleki degişli konweýer ulgamy we enjamlary ýaly standart we ýöriteleşdirilen spesifikasiýalarda dürli köpük gaýtadan işleýän maşynlary üpjün edip bileris.

Zawod syýahaty

Müşderi täzelikleri

Işewürligimiz nirede: Şu wagta çenli Al Algerirde, Müsürde, Eýranda, Günorta Afrikada, Hindistanda, Malaýziýada we beýleki Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda amatly agent ulgamlaryny döretdik.Şeýle hem Eastakyn Gündogarda we Günorta Amerikada.Hyzmatdaşymyz we müşderilerimiz köp.