CNCHK-10.1 Gyzgyn ereýän ýelimleýji maşyn, bahar düşegi we gyzgyn eritme bilen köpükli düşek öndürmek üçin ýelimleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Gyzgyn eriş ýelimleýji maşyn, düşek öndürmek üçin, esasanam bahar düşegi üçin işlenip düzüldi.Köpük ululygyny datçik arkaly kesgitläp bolýar we ýelim awtomatiki usulda ulanylar.Her bir enjam 6glue pürküji ýarag bilen enjamlaşdyrylandyr.

Ueelimleýji maşyn, tikin maşynlary we gaplaýyş maşynlary bilen düşek önümçilik liniýasyna birleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Goýmalar

● Bahar düşegi we köpükli düşek zawody

Näme üçin bizi saýlamaly?

2003-nji ýyldan başlap, häzirki zaman CNC köpük kesmek enjamlaryny öndürmekde 20 ýyla golaý tejribämiz bar.27000 m² meýdany öz içine alýan oňat enjamlaşdyrylan zawodymyzdan peýdalanyp, CNC köpük kesiji maşyn, düşek önümçilik liniýasy, blok ýassygy we beýleki degişli konweýer ulgamy we enjamlary ýaly standart we ýöriteleşdirilen spesifikasiýalarda dürli köpük gaýtadan işleýän maşynlary üpjün edip bileris.Önümlerimiz özbaşdak ösdürilýär we öndürilýär we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerine we peýdaly model patentlerine eýe bolduk.Häzirki wagta çenli subut edilen hil we öndürijilik bilen köpük gaýtadan işleýän maşynlarymyz 52-den gowrak ýurtda we sebitde müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.

2003 : Kompaniýa CNC kontur kesiji maşynyň ilkinji nesli - çalt işleýän CNC kontur kesiji döredildi we işe girizildi.
Bazara çykandan soň, köpük öndürijiler tarapyndan giňden ulanyldy we 20 ýyl töweregi wagt bäri Hytaýda satuw mukdary boýunça birinji ýeri eýeledi.

2019 home Içerde we daşary ýurtda bazarymyzy has-da giňeltmek üçin köp sergilere gatnaşdyk:
Köpük EXPO 2019, Nowi, Miçigan, ABŞ
Interzum Guanç Guangzhouou 2019, Guanç Guangzhouou, Hytaý
Interzum Köln 2019, Kolnmesse, Germaniýa
K-2019, Messe Dusseldorf, Germaniýa

bagtly Inter Interzum Köln 2023-de görüşeris.

Saglygy goraýyş hakda

Hytaýyň köpük öndürýän pudagynda Saglygy goraýyş enjamlary CNC kontur kesýän maşynlary öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşen iň irki kompaniýalaryň biridir.Köpük pudagynda uly tejribe toplap, köpük gaýtadan işleýän maşynlary subut edilen hil we öndürijilik bilen üpjün edip bileris.

Wezipe:Köpük senagaty üçin ýokary öndürijilikli we ýokary takyklykly CNC kesiji maşynlary üpjün etmek üçin has köp kärhanalar üçin akylly transport ulgamlaryny üpjün ediň.

Görüş: Dünýä derejesindäki maşyn öndürijisi bolmak.

Gymmatlyk: Müşderi merkezi, ynamdarlyk, netijelilik, täzelik, borçnama.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary