CNCHK-10 ýelimleýji maşyn (rulon örtük) Suw esasly ýelimli köpükli düşek önümleri üçin rulon örtük maşyny

Gysga düşündiriş:

Rulon örtügi / ýelimleýji maşyn, rolikleriň iş beýikligini sazlamak üçin köpük galyňlygyny awtomatiki barlap biler.Suw esasly ýelim köpügiň üstünde deň derejede, täsirli ulanylar we ýelim sarp edilişini azaldar (inedördül metr üçin 50-60g).

Köpükli düşek öndürmek üçin bir ýönekeý ýelim çyzgysy, iýmitlendirmek üçin mugt rolik stoluny, ýelimleýji maşyny, ýelimlenenden soň düşekleri ýygnamak üçin operatorlar üçin konweýer stoluny, soňra maşyn we çykyş konweýerini öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Rulon örtügi / ýelimleýji maşyn, rolikleriň iş beýikligini sazlamak üçin köpük galyňlygyny awtomatiki barlap biler.Suw esasly ýelim köpügiň üstünde deň derejede, täsirli ulanylar we ýelim sarp edilişini azaldar (inedördül metr üçin 50-60g).

Köpükli düşek öndürmek üçin bir ýönekeý ýelim çyzgysy, iýmitlendirmek üçin mugt rolik stoluny, ýelimleýji maşyny, ýelimlenenden soň düşekleri ýygnamak üçin operatorlar üçin konweýer stoluny, soňra maşyn we çykyş konweýerini öz içine alýar.

Şeýle hem, iýmitlendirmek üçin awtomatik tutma enjamy, guradyş wagtyny azaltmak üçin IR peçini, el bilen işlemegi çalyşmak üçin awtomatik gurnama enjamyny, düşek ululygyna kesmek üçin kesiş maşynyny, konweýer stoluny goşmak bilen doly awtomatiki köpükli düşek önümçilik liniýasyna çenli kämilleşdirilip bilner. kesilenden soň döwükleri aýyrmak, içki örtük üçin enjamlar, QC stansiýasy üçin konweýer stollary, gaplaýyş enjamy we bukjanyň öňündäki ammar, wagt we iş güýji tygşytlanýar.

Ueelimleýji maşyn önümçilik liniýasy CNC kontur kesiji maşyn we dilimleýji maşynlar bilen hem birikdirilip bilner, önümçilik liniýasy müşderiniň önümçilik talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.Indi düşek öndürmek üçin giňden ulanyldy.

Üstünlik

● efficientokary netijelilik.

● Awtomatiki ýelim üpjünçiligi.

Ue ueelim ulanmak üçin sazlanylýan giňlik, ýelim sarp edilişini azaldar.

● Köpük galyňlygyny datçikler kesgitläp biler we rolik awtomatiki ýokarlanar / aşak düşer.

● Awtomat düşek önümçiligine çenli kämilleşdirilip bilner.

Goýmalar

● Köpük düşek zawody

Standart

Fo Köpük galyňlygy we uzynlygy üçin awtomatiki ölçeg ulgamy.

● Örän ýokary takyk poslamaýan polat rolik.

● Awtomat ýelim üpjünçiligi enjamy

El Goşmaça el bilen we awtomatiki işlemek

Görnüş

Press Metbugat maşyny, timarlaýjy maşyn, konweýer we gaplaýyş bölümi we ş.m. goşmak bilen awtomatiki düşek önümçilik liniýasyna täzelenip bilner.

Zawod sergisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary