CNCHK-9.2 Gorizontal üznüksiz pyçak köpük kesiji maşyn, motorly öwrüm stoly bilen CNC köpük kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

CNC Gorizontal pyçak ýokary netijelilik bilen köpük kesiji maşyn

CNCHK-9.2 üznüksiz pyçak kesýän maşyn, artykmaçlygy onuň çalt kesiş tizligidir, adaty gatylyk bilen kontur kesýän köpük materiallary üçin gorizontal yrgyldama pyçagyndan 3-5 esse köp.

CNC köpük kesiji maşyn, köpük ululygyny ölçeýän enjam, press rolik, motorly aýlanýan stol we ş.m. bilen işlemek üçin aňsat, durnukly we ygtybarly ulgamyň mutlak bahasyny kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

CNC Gorizontal pyçak ýokary netijelilik bilen köpük kesiji maşyn

CNCHK-9.2 üznüksiz pyçak kesýän maşyn, artykmaçlygy onuň çalt kesiş tizligidir, adaty gatylyk bilen kontur kesýän köpük materiallary üçin gorizontal yrgyldama pyçagyndan 3-5 esse köp.

CNC köpük kesiji maşyn, köpük ululygyny ölçeýän enjam, press rolik, motorly aýlanýan stol we ş.m. bilen işlemek üçin aňsat, durnukly we ygtybarly ulgamyň mutlak bahasyny kabul edýär.

Merkezi pyçak gollanmasy, kesmegiň takyklygyny ýokarlandyryp biljek islege bagly.

Köpük kesiji maşyn, isleg boýunça adaty konweýer kemer stoly ýa-da motorly aýlanýan stol bilen gurlup bilner.

Köpük kesiji maşyn köpük, mebel we düşek öndürmek üçin gowy saýlawdyr.Iş wagtyny gysgaltmak we iş güýjüni tygşytlamak üçin awtomatiki kesiş liniýasyna birleşdirilip bilner.

Tehniki maglumatlar

Maks.Blok ölçegi

2500 * 2500mm

Maks.Boýy beklemek

1300mm

Pyçagyň ululygy

12470 * 3,5 * 0,6mm, diş görnüşi

Tizlik

Maks.40m / min

Takyklyk

± 1mm

Pyçagyň burulmagy

± 360 °

Rolik basyň

Guruldy

Wariant

Merkezi pyçak gollanmasy, ýarym awtomat

Öwürmek enjamy

Üstünlik

Cutting Çalt kesiş tizligi.

Operation Işlemek aňsat.Awtomatiki iýmitlendirmek, köpük blokyny awtomatiki kesgitlemek we başlangyç nokadyny tapmak.

Break Arakesmeden soň kesmegi dowam etdirip biler.

System Ulgamyň mutlak bahasy, durnukly we ygtybarly.

The Pyçak burçunyň awtomatiki kalibrlemesi.

Wear Az geýilýän bölekler.

Man Işçi güýjüni azaltmak.

Ust Tozasyz.

Aut Awtomatiki kesiş liniýasyna çenli kämilleşdirip bolýar

Goýmalar

● Köpük ýasamak

Oph Düzedilen mebel

● Düşek

● Gaplamak

● Awtoulag

● Öý hojalygy

Materiallar

● Çeýe PU köpügi

● Poliester süýümi

Standart

Rol Rolik basyň

● ZWCAD (köplenç ulanylýan klawiatura gysga ýollary, awtomatiki görnüş düzmek, kesiş ýoluny döretmek üçin bir düwme bilen bar)

Ing Bükülmäge we burulmaga has ýokary garşylygy bolan elektrik kabelleri

Görnüş

Ading adingüklemek we düşürmek üçin giňeltme tablisasy

● Merkezi pyçak gollanmasy kesmegiň takyklygyny ýokarlandyrýar

Ind Öwürmek enjamy

Est Höwürtge programma üpjünçiligi

Nusgalar

Zawod sergisi


  • Öňki:
  • Indiki: